# #

Kapitálové propojení společnosti Hydrotech International CZ s.r.o a společnosti Svendborg Brakes A/S

V období probíhající restrukturalizace společnosti TOS Rakovník, a.s. (TOS), která započala v roce 1997, byla založena v polovině roku 1999 dceřiná společnost Hydrotech International CZ s.r.o. (HTI) s původním názvem Rakovnické hydraulické prvky s.r.o. V této době spol. HTI převzala zaměstnance a výrobní program hydrauliky mateřské společnosti TOS. Prostory a výrobní technologie měla společnost do roku 2001 pronajaté od mateřské společnosti.

V roce 2001 spol. HTI odkupuje ve veřejné dražbě veškerý majetek spol. TOS Rakovník, a.s. v likvidaci.

V roce 2002 vstupuje do společnosti zahraniční partner spol. Svendborg Brakes A/S (SB) a získává ve společnosti obchodní podíl 1500/4445 což je cca 30% podílu na celkovém základním kapitálu společnosti. Důvodem vstupu zahraničního partnera bylo posílení kapitálové hodnoty spol. HTI a rozšíření prodejních možností na světových trzích.

Společnost SB v té době vyráběla průmyslové kotoučové brzdy ovládané hydraulickými systémy. Hydrauliku v té době spol SB nakupovala od nejrůznějších dodavatelů. Spojení těchto dvou společností se v té době jevilo jako racionální krok pro obě slolečnosti. Obchodní oddělení zahraničního partnera usilovalo o získání a převzetí všech obchodních kontaktů společnosti HTI. S tím však původní majitel společnosti HTI nesouhlasil a začalo docházet ke střetům mezi majiteli, které vyústily v arbitrážní řízení před the Danish Institute of Arbitration, Copenhagen. Arbitrážní řízení v roce 2007 vyhrává původní majitel společnosti HTI.

Oba obchodní partneři se následně rozcházejí a původní majitel společnosti v polovině roku 2008 přebírá od spol SB obchodní podíl na spol. HTI, který pak následně prodává společnosti PQS Technology, Ltd.

Spol. HTI řeší do dnešního dne roku 2012 několik majetkových sporů z období “divoké“ privatizace v Rakovníku a jako taková již obchodní a výrobní činnost nevykonává.

Více na stránkách společnosti: PQS Technology, Ltd.


Rozváděče HydroTech International Logické ventily HydroTech International Lamelové Hydrogenerátory HydroTech International
Hydraulické rozváděče Logické ventily Lamelové hydrogenerátory